IsracingOkategoriseradeStyrelsen informerarTävling

Sportgrenskonferens (CL-kurs) med inriktning isracing

RA-utskottet arrangerar den 5:e februari 2023 denna CL-kurs inriktning is (Sportgrenskonferens) i Luleå.

Utbildningen riktar sig primärt till resp. mästerskapsarrangörs tävlingsorganisationer (TL, bitr. TL, tävlingssekreterare, chefstekniker m.fl.), domare, tekniker, men självklart är även övriga intresserade välkomna att delta. 

Vi startar kl. 09.30 och beräknar med ett avslut ca kl. 15.00.

.

Komplett och detaljerad inbjudan publiceras inom kort!