Träningsavgifter MC

Träningsavgifter 2023

Knattebanan MX
Årsavgift medlem 400:-
Engångsavgift icke medlem 50:-

85cc banan/Stora banan
Årsavgift medlem 500:-
Engångsavgift icke medlem 120:-

Enduro/skoter
Årsavgift medlem 500:-
Engångsavgift icke medlem 120:-

Styrelsen har för 2021 beslutat att medlemmar betalar träningsavgift årsvis enligt ovan samt att ej medlem/besökare från andra klubbar betalar engångsavgift. Engångsavgift betalas på plats innan man tränar på banan Betalning via Swish: 123 034 50 41 Betalning av årsavgift görs till Luleå MS kansli som du då också, via mail eller telefon, meddelar namn och adress och att detta gjorts.
Betalning görs via Swish: 123 034 50 41 eller BG-inbetalning: 5436-1084.
Ett klistermärke skickas till dig som kvitto på betalning.Märket fäster du synligt på din motorcykel