Styrelse och kansli

Kansli
Kansliet finns Maskinvägen 27, 97254 Luleå
Telefon kansliet: 070-2402625
Telefontider mån-fre kl 13.00-17.00
Epost kansliet:info@luleams.se
På kansliet möter ni vår kanslist Merja Carlsson som har en halvtidstjänst som vår kanslist.


Styrelsen Luleå Motorsällskap
Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden (den andra måndagen varje månad.) För medlemmars intresse så är kontakt med sektionsledaren i varje sektion förstahandsvalet för information, då sektionsledaren är den som tillhandahåller information från styrelsen efter varje möte.
Men det går givetvis bra att kontakta styrelsen direkt också, nedan ser ni styrelsens ledamöter.

Ordförande
Åke Dellenbäck
Mobil: 070-2134417
Epost: dellenback.ake@icloud.com

Vice Ordförande
Roger Sundström: 070-601 73 00
roger.sundstrom@pcmab.com

Ledamot och ekonomiansvarig :
Elin Rånby: 070-265 70 51
elin@rondellens-bil.se

Sekreterare:
Britt-Inger Norman 070-515 54 64
norman.brittinger@gmail.com

Övriga ledamöter:

Carin Forsberg: 070-6221423
carin.forsberg@gmail.com

Hans Forsberg: 070-359 97 19
hans.forsberg@gmail.com

Lisa Morin: 070-3102343
lisamiamorin@gmail.com

Valberedningen består av 2 personer
XXX (sammankallande)
Owe Westerlund