Träningsregler MC

Regler för träning med MC och Snöskoter på våra banor

För att få träna på Luleå motorsällskaps banor krävs att:

 • Medlemsavgift är betald, länk till att bli medlem i LMS
 • Träningsavgift är betald till LMS, är du medlem i annan Svemoansluten klubb betalar du en engångsavgift per träningstillfälle.
 • Klubb- eller TävlingsLicens är löst hos SVEMO, se länk 
 • Alternativt endast Prova-på license för specifik dag

Grunden för träning på LMS anläggning på Näverberget med mc och snöskoter är även att villkor för gällande banlicens efterföljs. Detta för att försäkringsskyddet skall vara i kraft för både förare och ev medföljare. Förare är försäkrad via Tävlingslicens eller Klubblicens vid träning, på anläggningens för mc/snöskoter avsedda banor, oavsett ev klubbtillhörighet, om träningen sker på därför avsedd tid.

Näverbergets mc- och snöskoterbanor har publika öppettider enligt ”Öppettider & Nyckellista”

Under dessa tider är det tillåtet med träning och externa förare är välkomna till våra faciliteter. Aktiva inom sektionen sköter själva om upplåsning och låsning av anläggningen dessa tider, med beaktande av reglerna om träningsledare. Finns det ingen träningsledare uppsatt, kan inte heller träning utövas! 

Övriga öppettider:

Träning för klubbens medlemmar får även ske på följande tider under givna förutsättningar:

Mån-Sön 07:00-22:00

Förutsättningar för träning på dessa tider är:

 1. Tävlings eller Klubblicens finns
 2. Träningsavgift är betald.
 3. Förare får EJ vara ensam på anläggningen
 4. Ansvarig ledare skall vara utsedd i förväg med angivande av klockslag och publicerad på webben. Se ”Anmäl träningsledare” för att kontrollera om ledare är utsedd för träningstillfället.
 5. Ansvarig ledare får delta i körningen
 6. Om ansvarig ledare skall avvika från anläggningen och ingen annan person är angiven därefter ansvarar denne för att samtliga förare avslutar sin körning.
 7. I det fall ansvarig ledare måste avvika oplanerat från anläggningen och en ny ansvarig ledare utses på plats skall detta omedelbart publiceras på webben via ”Anmäl träningsledare” 
 8. Tillgång till anläggningen får ordnas på egen hand genom nyttjande av befintliga nycklar som finns hos personer inom sektionen.

Dessa förutsättningar är grundläggande krav för att LMS banlicens och försäkring skall vara giltig. Om dessa förutsättningar inte efterlevs kommer LMS tyvärr att behöva begränsa tillgången till anläggningen på andra tider är de ovan angivna publika träningstiderna.

Har du koll på alla flaggsignaler i motocross?

Observera: Dessa regler avhandlar inte vilka övriga krav som gäller vid flera samtidiga förare på MX-banorna.

LÄS MER

Tävlingsreglementet

Specialreglemente Enduro 2019-2020

Special Reglemente Motocross 2018-2019