Styrelsen informerar

Styrelse och medlemsmötet April 2023

Visionsarbete för Luleå MS har påbörjats i medlemsmötet som hölls i april. I ett efterföljande möte har inriktning på bidragsansökningar, det blir fokusering på säkerhet och renovering. Även sektionerna kommer att behöva hjälpa till med projektbeskrivningar med mera. Redovisning av tidigare givna bidrag har påbörjats, det är ett löpande arbete där kostnader redovisas under tid. Vidare har kansliet skickat in polistillståndsansökningar för sommarens tävlingar. Garantiarbetet som gjorts för kartinggaraget har inte slutbesiktigats, det är en kommande aktivitet.

En instruktion som beskriver hur man lägger upp inlägg har skrivits, men den kan endast ses om man är inloggad. Den hittas under fliken Föreningen -> Om hemsidan -> Att skriva inlägg

Det vi arbetar vidare med är:

Vision 2023 Luleå MS

Har påbörjats i medlemsmötet under april månad.

Garaget karting

Slutbesiktning kvarstår. Vi saknar instruktioner för drift och underhåll, dessa skall vi få levererade.

Vakanser i styrelsen

Styrelsen är inte fulltalig. Två ledamöter saknas samt en ledamot till valberedningen. Förslag på ledamöter tas emot tacksamt.

Bidrag

Redovisning av beviljade bidrag pågår löpande och ansökningar för årets satsningar påbörjas.