AktuelltBilsportNäverbergetRacing special

NäverbergsSprinten FM RacingSpecial 2024

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIAs internationella och SBFs nationella tävlingsreglementen, ÖNBF:s FM reglemente i Racing Special för 2024 samt denna tävlingsinbjudan.

Arrangör: Luleå Motorsällskap, www.luleams.se
Tävlingsdatum: 28 juli 2024
Tävlingsledare:Britt-Inger Norman 070-5155464
Bitr TL:Jörgen Nordgren 076-7802220
Administrativ chef: Elin Rånby 070-2657054
Miljöansvarig: Erik Wennberg 070-2362059
Säkerhetsche:f Mathias Huhta 070-5610283
Domarordförande: Tomas Fredriksson 072-2248604
Teknisk kontrollant: Jan Forslund 070-6271142
Teknisk chef: Rickard Selberg 070-3623650
Tävlingsform:RacingSpecial enl. ÖNBF:s FM-reglemente 2024, även folkracebilar inbjudes
Genomförande: Enl G15 samt ÖNBF:s FM-reglemente i RacingSpecial 2024
Tävlingsplats:Luleå Motorstadion, Näverberget. Rallycross/Folkracebana
Avfart E4:an ca 10 km söder om Luleå. Skylt Luleå Motorstadion
Tidsplan: Administrativ incheckning: 09:30 – 10:30
Besiktning i depå: 10:00 – 11:00
Banbesiktning samtliga före kl: 11.30
Förarsammanträde: 12:00
Resultatlistan anslås fortlöpande.
Prisutdelning:Direkt efter tävlingen

Resultatlista publiceras på onbf.se och luleams.se samt skickas via e-post till de tävlandes klubbar.

Deltagare:
Förare med giltig licens enligt ÖNBF:s reglemente RAS 2024, även Folkrace inbjudes.
Vid fler än 40 anmälda kan gallring ske.
Vid färre än 20 anmälda kan tävlingen komma att inställas.
Tillåtna klasser/bilar:Enligt ÖNBF:s reglemente RacingSpecial 2024.Även folkracebilar inbjudes att delta.
Depå: Miljökrav enligt G2
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på á 500 kr för förare/bilar som inte rättar sig efter dessa regler.

Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i depån och att även dessa kan ha läckage

Startavgifter: 700 kr vid anmälan senast måndag 22 juli
Efteranmälan mottages mot en avgift av 900 kr
Junior/Ungdom tills föraren fyller 19år 200kr
Folkrace 400kr
Anmälan:Anmälan via mail till 265585@live.se
Senast måndag 22 juli 2024
Startbekräftelse läggs ut på luleams.se och ONBF.se.
Vid delning av bil uppge detta på anmälan
Priser: Hederspriser.
Upplysningar: Lars-Erik Henriksson 070-572 52 64
Återbud: Senast torsdag 27/7-24
Ansvar:Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF
och LMS med tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt
ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Välkommen önskar Luleå Motorsällskap
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *