MiljöStyrelsen informerarUtbildning

Utbildning för föreningen inom området Hållbarhet/-miljö Hösten 2023

Under vårens träffar med medlemmar så har ett behov och önskan framkommit att stärka oss som
föreningen inom området miljö.

Syftet med utbildningen är att:

 • Höja vår kunskap i området
 • Skaffa en nulägesbild av våra olika sektioners miljöarbete och behov för förbättring
 • Sätta upp mål för förbättring till 2024

Därmed kommer en utbildning presenteras genom ett följande upplägg:

 1. Förberedande digital ”hemma”del. Innan vårt gemensamma utbildningstillfälle den 1 November kl. 18.00 har du i uppdrag att genomföra den förberedande delen enligt nedan och på detta sätt bli inspirerad och mer insatt i vad hållbarhet inom området miljö kan vara.
 2. Gemensamt utbildningstillfälle den 1 November kl: 18.00 på kansliet. Vid tillfället utgår vi från de förberedande delarna som vägleder oss fram till vad vi som förening står för och vill arbeta förbättrande inom miljö.

Så här gör du för den digitala ”hemma-delen”

Hållbar idrott, Miljö
Se följande tre korta filmer genom att följa länkarna:
o Inspiration för hållbarhet: https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottenswebbar/organisation/hallbar-idrott/
o Introduktions klippet (börja här) – Börja här (sisuforlag.se)
o Idrottsrörelsen och Agenda 2030 Idrottsrörelsen och Agenda 2030 (sisuforlag.se)

Förberedande frågor inför möte:
o Vad kommer du att tänka på vad gäller miljö respektive hållbara motorsportsevenemang?
o Hur kan vi i Luleå M/S arbeta utifrån miljö och hållbara evenemang?

Hållbara idrottsevenemang (Digital utbildning, förberedelse inför medlemsmötet) https://hallbaraidrottsevenemang.se

 • Läs genom samtliga punkter men fundera extra kring punkterna:
  o 8 – Buller & ljudföroreningar
  o 13 – Håll rent
  o 14 – Hälsa
  o 21 – Kemikalier (Spill från motorerna)

Frågeställningar som vi kommer bearbeta vid workshopen den 1 November
o Vad vill vi uppnå med vårt hållbarhetsarbete?
o Vad är vårt nuläge i förhållande till vad vi vill uppnå på området?
o Vilka områden behöver vi prioritera för att nå dit?

 • Vem/ vilka ska göra det?
 • När ska det göras?

Tillsammans skapar vi en hållbar förening där medlemmar trivs och känner sig engagerade!

Ladda ned denna information som pdf.