BilsportNäverbergetRacing specialTävling

Näverbergssprinten

FM RacingSpecial 20230722

Kiosken är öppen och hamburgare finns till försäljning, betala antingen kontant eller via swish.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIAs internationella och SBFs nationella tävlingsreglementen, ÖNBF:s FM reglemente i Racing Special för 2023 samt denna tävlingsinbjudan.

Arrangör: Luleå Motorsällskap, www.luleams.se

Tävlingsdatum: 22 juli 2023
Tävlingsledare:Britt-Inger Norman 070-515 54 64
Bitr TL: Roger Sundström
Administrativ chef:Elin Rånby 070-265 70 54
Miljöansvarig:Niklas Hasselås
Säkerhetschef: Erik Wennberg
Domarordförande:Utses av SGA, meddelas i slutinstruktion
Teknisk kontrollant:Jan Forslund
Teknisk chef:Fredrik Johansson
Tävlingsform:RacingSpecial enl. ÖNBF:s FM-reglemente 2023
Även folkracebilar inbjudes
Genomförande:Enl G15 samt ÖNBF:s FM-reglemente i RacingSpecial 2023
Tävlingsplats:Luleå Motorstadion, Näverberget. Rallycross/Folkracebana
Avfart E4:an ca 10 km söder om Luleå. Skylt Luleå Motorstadion
Tidsplan:Administrativ incheckning:10:00 – 10:30
Besiktning i depå: 10:00 – 11:00
Banbesiktning samtliga före kl: 11.30.
Förarsammanträde: 11:30
Första Start: 12:00
Prisutdelning:Direkt efter tävlingen.
Resultatlista publiceras på onbf.se och luleams.se samt skickas via e-post till de tävlandes klubbar.
Deltagare:Förare med giltig licens enligt ÖNBF:s reglemente RAS 2023. Även Folkrace inbjudes. Vid fler än 40 anmälda kan gallring ske. Vid färre än 20 anmälda kan tävlingen komma att inställas.
Tillåtna klasser/bilar:Enligt ÖNBF:s reglemente RacingSpecial 2023.Även folkracebilar inbjudes att delta.
Depå:Miljökrav enligt G2
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på á 500 kr för
förare/bilar som inte rättar sig efter dessa regler.
Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i depån och att även dessa kan ha läckage
Startavgifter:500 kr vid anmälan senast måndag 17 juli
Efteranmälan mottages mot en avgift av 700 kr
Junior/Ungdom tills föraren fyller 19år 200kr
Folkrace 200kr
Anmälan:Anmälan via mail till elin@rondellensbil.se
Senast måndag 17 juli 2023
Startbekräftelse läggs ut på luleams.se och ONBF.se.
Vid delning av bil uppge detta på anmälan
Priser:Hederspriser.
Upplysningar: Lars-Erik Henriksson 070-572 52 64
Återbud: Senast torsdag 21/7-23
Ansvar:Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, SBF och LMS med tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

Välkommen önskar Luleå Motorsällskap