OkategoriseradeStyrelsen informerar

Information från styrelsemöte i mars 2023

Årets första styrelsemöte var den 7/2. Vi hade besök av Jens Lundqvist, ordförande för Bergnäsets AIK. Han berättade om BAIK och deras samhällsansvar och hur viktig samverkan med civilsamhället. Vi gick även igenom bidragsansökningar, och hur viktigt det är att hitta synergieffekter som gagnar samhället och föreningen. Medlemsintäkterna har ökat i år jämfört med föregående år, vilket viktigt då det visar att vi återhämtar medlemmar som tappats under pandemin.

Det har inkommit en intresse förfrågan om att skapa en skoterbana för tävling och träning på Näverberget. Denna fråga går vidare till nästa styrelsemöte som infaller samma dag som nästa medlemsmöte.

 För att föreningen ska ha en gemensam målbild så kommer nästkommande medlemsmöte den 4/4 bli ett avstamp där vi tillsammans sätter riktningen. Styrelsen tillsammans med inbjudna sektionsledare planerar ha ett förmöte den 23/3 som hålls i idrottens hus.

Övriga aktiviteter vi jobbar med är garantireparationen av garaget i nya klubbhuset, Mattias Fredriksson hjälper oss väldigt mycket med detta. Polistillstånd skall sökas för årets kommande tävlingar, det finns två vakanser att fylla i styrelsen och en i valberedningen och bidragsansökningar. Behovet av utbildningar ses över och information från styrelsemöten kommer att publiceras på vår hemsida.

Mvh Styrelsen.